دستگاه اتومات مهرسازی ژلاتيني با تايمر دستي


دستگاه اتومات ساخت مهر ژلاتيني براي حرفه اي ها
با تيمر دستي 15 دقيقه اي مخصوص حرفه اي ها در دو سايز 20*30 و 15*20 ارائه ميشود
اين دستگاه داراي يک شوينده کاملا اتومات و بي صدا ميباشد
سبک شستشوي اين دستگاه متفافت با ساير دستگاه هاي موجود در بازار است
اين دستگاه مهر را در هر چهار جهت شستشو مي دهد و همين باعث افزايش
کيفيت مهر نصبت به ساير دستگاه ها ميشود


براي خريد دستگاه تماس بگيريد
تمامي دستگاه هاي پارسا مهر داراي يک سال گارانتي ميباشند
09102295575