دستگاه مهرسازی وکیوم دار


اين دستگاه براي افرادي که به کيفيت مهر فکر ميکنند بسيار مناسب است
قسمت تثبيت کننده طرح در اين دستگاه مجهز به وکيوم پر قدرت ميباشد
که کيفيت مهر را دو چندان ميکند

ويژگي هاي ابزار :

-شوينده چهار جهته بي صدا
-نور دهي فوق العاده با وکيوم
-داراي خشک کن جهت ماندگاري و عمر بيشتر مهر ساخته شدهبراي خريد دستگاه تماس بگيريد
تمامي دستگاه هاي پارسا مهر داراي يک سال گارانتي ميباشند
09102295575