دستگاه شوينده ژلاتين دو جهته

دستگاه شوينده ژلاتين دو جهته

اين دستگاه با دو تايمر حرفه اي يکي داخل دستگاه و يکي بيرون دستگاه
قابل برنامه ريزي بوده و براي استفاده مهرسازان حرفه اي مي باشد.
اين دستگاه علاوه بر استفاده از فناوري شست و شوي چهار جهته توانايي
شست و شوي دو جهته مهر را نيز دارد.

ورود