دستگاه های ساخت مهر ژلاتینی

این دستگاه ها در سایز ها و مدل های گونا گون ارائه میشوند

بسته به میزان کار افراد دستگاه ها انواع 20*15 و 30*20 دارند

ساخت مهر ژلاتینی چند مرحله دارد
  1-طراحی کامپیوتری
  2-تثبیت طرح
  3-ایجاد طرح روی ورقه ژلاتینی توسط نور مخصوص لامپ های دستگاه
  4-ایجاد گودی و برجستگی روی ژلاتین توسط  شوینده تمام اتومات دستگاه

پارسا مهر تمامی موارد فوق را به مشتریان خود به صورت رایگان آموزش خواهد داد

دستگاه های پارسا مهر در مدل های
1-قید نور تنها
2-شوینده تنها
3-قیدنور و شوینده تنها
در سایز های 15*20 و 20*30
ارائه میشوند

جهت دیدن تصاویر این محصول و سایر دستگاه ها کلیک کنید